تقویم مدیریتی زعفران

مدیریت علف های هرز و برنامه کود دهی زعفران

saffron

نکته: سموم علف کش نباید با هم مخلوط شوند.

بهترین زمان سمپاشی علف کش ها از ۹ صبح تا ۳ عصر می باشد تا بیشترین سوزندگی را بر روی علف هرز ایجاد کند.

به اطلاع کشاورزان عزیز می رسانم که تاثیر علف کش اکسی فلور فن (گل) در کنترل علف های هرز پهن برگ و تعدادی باریک برگ در زعفران توسط گروه تحقیقی مرکز توزیع نهاده های کشاورزی خراسان در دست بررسی و تحقیق عملی می باشد. به زودی نتایج این تحقیق اعلام خواهد شد.

 

اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر

2 + نه =