تقویم باغی پسته

تقویم باغی

(منبع: سایت انجمن پسته ایران IPA)

مدیریت بهاره باغهای پسته
مبارزه با آفات
هرسال باغداران به دفعات مجبور به مبارزه شیمیایی و غیرشیمیایی با انواع آفات می‌شوند. فصل بهار زمان سبزشدن درختان پسته و گلدهی آنهاست. با شروع سبزشدن درختان پسته، از اواسط اسفندماه فعالیت آفات نیز آغاز می‌شود. با توجه به حضور همزمان چند آفت در باغ‌، بویژه در اوایل فصل بهار و مناسب‌بودن زمان مبارزه شیمیایی علیه‌آفات عمده پسته در این فصل، اول باید دانست کدام آفات اصلی و مهم هستند و کدام را باید در درجه دوم و سوم اهمیت قرار داد، تا برای کاهش تعداد دفعات سمپاشی و در صورت امکان، مبارزه همزمان با برخی آفات خسارتزا، «روش مبارزه» و هم «ترکیب مناسب سم» را انتخاب کرد. در صورت لزوم باید از مخلوط‌کردن ۲حشره‌کش (و یا یک حشره‌کش و یک قارچ‌کش)، که اختلاط آنها مجاز باشد، برای کنترل همزمان دو یا سه آفت استفاده شود.

پروانه چوبخوار پسته (کرمانیا)
با توجه به دوره خروج لاروهای زمستانگذرانِ این آفت، از اوایل اسفندماه و تشکیل پیله‌های شفیرگی بر روی سرشاخه‌ها (در شرایط آب و هوایی استان کرمان)، و اوج ظهور و تشکیل شفیره‌ها در دهه سوم اسفندماه، در صورت زیادبودن جمعیت این آفت در باغ می‌توان با توصیه کارشناسان محلی از حدود ۲۰ اسفند تا ۵ فروردین ماه با آنها مبارزه کرد.
 

پسیل معمولی پسته ( شیره خشک)
حشرات کامل پسیل‌های زمستانگذران، از اواسط اسفندماه در باغ‌های پسته ظاهر می‌شوند، و با تغذیه از جوانه‌های در حال سبزشدن پسته، بر روی آنها تخم‌ریزی می‌کنند. با توجه به پائین‌بودن جمعیت نسل اول پسیل، بویژه در طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت، نیازی به مبارزه اختصاصی علیه این آفات نیست و اگر سموم مناسب برای مبارزه با سایرآفات پسته بکار رود، تلفات کافی بر روی جمعیت این آفت نیز خواهد گذاشت. مبارزه اختصاصی علیه پسیل معمولی با توجه به جمعیت و حساسیت ارقام پسته، تقریباً از اواخر اردیبهشت و اوایل خردادماه ضروری است.
 

شپشک های پسته
شپشک واوی، یا شپشک سرشاخه و برگ پسته: دارای ۲ نسل در سال است ولی فقط در نسل اول می‌توان علیه پوره‌های سن یک آن مبارزه کرد. مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین واوایل اردیبهشت ( در شرایط آب و هوایی استان کرمان) و همزمان با خروج ۷۰ درصد پوره‌های سن یک می‌باشد.
شپشک تنه‌ای(کنده‌ای) پسته: این آفت دارای یک نسل در سال است و تقریباً همزمان با خروج پوره‌های سن‌یک شپشک واوی، پوره‌های سن یک این آفت نیز خارج می‌شوند. (اختلاف زمانی خروج پوره‌ها ۳ تا ۴ روز است) مناسبترین زمان مبارزه، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت، همزمان با خروج ۷۰ درصد پوره‌های سن یک است. در صورت بالابودن جمعیت هریک از این شپشک‌ها و خسارت شدیدی که وارد می‌کنند، می‌توان حدود ۲ هفته بعد از سمپاشی نوبت اول، مجدداً سمپاشی را تکرار کرد.
 

زنجره پسته( شیره تر)
در سالهای گذشته جمعیت این آفت در باغهای پسته خیلی زیاد بود،اما با سمپاشی‌های سالهای اخیر جمعیت آن کاهش یافته است. بهترین زمان سمپاشی، هنگام ظهور پوره‌های آفت است.

سنک های پسته
این آفات در چندسال اخیر در اکثر باغ‌های پسته کشور مشاهده شده است. در اوایل فصل بهار و از مرحله تشکیل میوه تا شروع سخت‌شدن پوست استخوانی میوه پسته، با تغذیه از میوه‌های نابالغ و حساس، خسارت شدید وارد می‌کنند. در گذشته باغداران از سم «آندوسولفان» برای مبارزه با این آفت استفاده می‌کردند، با حذف این سم از لیست سموم مجاز کشور، لازم است از سموم مناسب موجود در بازار با نظر کارشناسان محلی استفاده شود.
سرخرطومی پسته
حشرات کامل این آفت که مرحله مهم و خسارتزای آن محسوب می‌شوند و از جوانه‌های رویشی و زایشی در حال بازشدن، به شدت شدیداً تغذیه می‌کنند، از اواخر اسفند و اوایل فروردین بصورت حشرات کامل خاکستری رنگ در باغ‌های پسته مشاهده می‌شوند، که لازم است در این زمان با سموم مناسب با آنها مبارزه شود.
 

سوسک سرشاخه خوار پسته
به این حشره در استان کرمان “سوسکو” نیز می‌گویند. حشرات کامل آفت از اواخر اسفندماه از چوب‌های خشک که در آن‌ها بصورت لارو، زمستانگذرانی می‌کنند خارج شده و به سمت درختان پسته پرواز می‌کنند. اوج خروج حشرات کامل و ظهور آنها بر روی درختان پسته، اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت ماه است. حشرات بالغ به شاخه‌های جوان که همان سال رشد کرده‌اند، حمله می‌کنند، جوانه‌ها را می‌خورند واز محل جوانه‌ها دالان‌هایی به طول ۳تا۵ سانتیمتر حفر می‌کنند. با توجه به زیست‌شناسی این آفت و زمستانگذرانی آن بصورت لارو در داخل شاخه‌های خشکیده، مبارزه غیرشیمیایی با آن بسیار ساده و اقتصادی است و اگر بطورکامل انجام گیرد به هیچ‌وجه نیاز به مبارزه شیمیایی علیه آن نخواهد بود.
روش مبارزه:
–    جمع‌آوری چوب‌ها و شاخه‌های خشک‌شده و شاخه‌های تازه هرس شده و سوزاندن کامل آنها؛  اجتناب ازانبارکردن چوب‌ها و شاخه‌های پسته برای مصارف سوختی در مناطق و انبارهای نزدیک به باغ‌های پسته.
–    تله‌گذاری با چوب‌های نیمه‌خشکیده و یا تازه هرس شده در ناحیه یقه درختان و یا قراردادن دسته‌های چوب در زیردرختان به فواصل ۱۰۰ متر از هم، و سپس، جمع‌آوری و سوزاندن آنها و جایگزینی دسته‌های چوب جدید بجای آنها بصورت ماهیانه از اواسط‌مهر تا اواسط اسفندماه.
 

مدیریت تغذیه باغ پسته در فصل بهار
آغاز فصل بهار همزمان است با شروع رشد درخت پسته، اولین اقدام تغذیه‌ای در این مرحله‌دادن کودهای ازت بصورت سرک است. اولین قسط ازت از اواخر اسفندماه تا اواخر فروردین توصیه می‌شود. البته در صورت امکان دادن قسط اول ازت در نیمه دوم فروردین ماه بهتر از نیمه اول فروردین است. مقدارکود توصیه شده در این مرحله ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم، یا ۱۷۵تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار اوره برای آبهای شیرین است.
در باغهایی که عارضه لکه‌پوست‌استخوانی سالهای گذشته در آنها مشاهده شده، محلول‌پاشی کلات کلسیم با غلظت۵۰۰ تا ۷۵۰ سی‌سی در هزارلیترآب دردهه سوم فروردین برای رفع و کاهش خسارت عارضه مؤثر است. بهترین زمان برای شروع محلول‌پاشی‌های تغذیه‌ای، اول اردیبهشت ماه است. در این زمان سطح برگ به اندازه کافی بزرگ شده و نفوذپذیری آن نسبتاً سریع و مناسب است. برای محلول‌پاشی سعی نمایید از کودهایی استفاده کنید که ترکیب دو یا سه نمونه از آنها، تمام نیاز درخت به عناصر ماکرو و میکرو را پوشش می‌دهد.
برای کسب نتیجه بهتر لازم است محلول‌پاشی اول با فاصله زمانی دو تا سه هفته تکرار شود. در خردادماه و قبل از مغزرفتن، دادن نوبت دوم کودهای ازت به میزان ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار، سولفات آمونیوم، و یا ۱۵۰ کیلوگرم اوره برای اراضی شیرین توصیه می‌شود. قبل از مغز رفتن، محلول‌پاشی با کلات پتاسیم و اوره برای جلوگیری از عارضه سوختگی و پوکی مؤثر است.

 

مدیریت زمستانه باغهای پسته
مدیریت تغذیه درختان پسته در زمستان
عملیات کوددهی زمستانه: فصل زمستان که هنگام خواب ریشه‌های درخت است، بهترین زمان و فرصت برای تغذیه و اصلاح خاک محسوب می‌شود. تغذیه زمستانه شامل مصرف کودهای فسفره و پتاسه و ریزمغذیها، (به صورت سولفات)و کوددامی است. به دلیل تحرک کمِ کودهای پتاسیمی و فسفره، و همچنین سولفاتهای عناصر کم‌مصرف، پخش  این عناصر در عمقی که حداکثر فعالیت ریشه درآن  وجود دارد توصیه می‌شود.
از آنجایی که  درخت پسته بیش از ۸۰ درصد آب و غذای موردنیاز خود را از عمق ۴۰ تا ۸۰ سانتیمتر جذب می‌کند، و ظرفیت تثبیت خاک نیز در بیشتر مناطق پسته‌کاری، بالا است، لذا دادن کود در سطح زمین و هفت بیل‌کردن، کودها را حداکثر در عمق ۲۰سانتیمتری که هیچ ریشه فعالی وجود ندارد قرار می‌دهد. بنابراین روش مناسب برای تغذیه، «چالکود» است.  برای چالکود، پس از حفر کانال با عمق مناسب (عمقی که بهترین تراکم و فعالیت ریشه در آن است)، یک لایه کود حیوانی پوسیده به ضخامت تقریبی ۱۰ سانتیمتر در کف کانال بریزید، و روی آن  مقادیر توصیه شده کودهای شیمیایی بپاشید. این کانال باید حداکثر تا دهه اول اسفند ماه با خاک پر شود. می‌دانید که کوددامی هرقدر پوسیده‌تر باشد، بهتر جواب می‌دهد. کودهای حیوانی تازه علاوه بر آلوده‌بودن به بعضی باکتریهای بیماریزا و علف‌هرز، در حین پوسیده‌شدن، ازت خاک را جذب کرده و به عنوان یک رقیب برای درخت عمل می‌کنند.

در چند سال اخیر با تولید ورمی کپوست که کود حیوانی توسط کرمهای خاکی تبدیل به کود بسیار خوبی می گردد مورد توجه باغداران قرارگرفته این کودها قابلیت جذب بسیار بیشتری نسبت به کودهای حیوانی دارند و همچنین دارای یک میلیون برابر میکروارگانیسمهای بیشتری نسبت به کودهای حیوانی هستند که این امر باعث شده از لحاظ تغذیه جزء بهترین کودهای مورد استفاده در باغهای پسته گردد . البته فراموش نگردد که استفاده از کودهای شیمیایی در کنار ورمی کمپوست نقش حیاتی دارد.

 

اصلاح خاک: عموما در فصل زمستان، عملیات اصلاح خاکهای شور و قلیا و سنگین انجام می‌شود. بهترین ماده‌اصلاح‌کننده‌ی ارزان و در دسترس، سولفات کلسیم، یا همان گچ است. برای اصلاح خاک باید گچ را روی سطح خاک بطوریکنواحت پخش کنید.هرگز آن را داخل کانال کود که کودهای فسفره دارند نریزید؛چون گچ در صورت تماس با کودسوپرفسفات آن را تبدیل به برخی املاح کم محلول تا نامحلول می‌کند. بنابراین سعی شود گچ در سطح خاک پاشیده شود و به دنبال آن آبیاری سنگین صورت گیرد.

محلول پاشی زمستانه: در اواخر اسفندماه، که همزمان با مرحله تورم جوانه‌ها، محلول‌پاشی باغ با عناصری که در گرده‌افشانی و عمل تلقیح تأثیر مستقیم و تعیین‌کننده‌ دارند ضروری است. از بین عناصر غذایی دو عنصر روی و ازت مهمتر هستند. فرمول پیشنهادی شامل کلات روی (۲ در هزار) و اوره(۳-۵ در هزار) است. برای برداشت محصول خوب باید زمانی اقدام کنیم که هنوز گرده‌افشانی و تشکیل گل و خوشه انجام نشده باشد. اما متاسفانه اکثر باغداران، تغذیه را از اوایل اردیبهشت که خوشه کامل شده شروع می‌کنند. باید توجه داشت که تغذیه و محلول‌پاشی بعد از باز شدن و تشکیل خوشه، بیشتر بر محصول سال آینده تاثیر می‌گذارد تا محصول سال جاری. در شروع فصل، جوانه‌ها زودتر از ریشه درخت فعال شده و شروع به رشد می‌کنند. در صورت عدم تغذیه مناسب، تعدادی از جوانه‌ها باز نشده و یا در صورت بازشدن تنها تعداد اندکی دانه روی هرخوشه تشکیل می‌شود.
 

مدیریت آبیاری درختان  در زمستان
در مناطق با آب و خاک شور، افزایش شوری در ناحیه ریشه درختان ممکن است باعث رشد ناکافی شاخه‌ها و آفتاب سوختگی و چروکیدگی مغز شود. سوختگی نوک و حاشیه برگها هم از علائم افزایش جذب و تجمع شوری در بافت‌های گیاهی است. درخت پسته هرچند تحت شرایط شوری بالا و خاکهای اشباع، زنده می‌ماند، اما ترکیب این شرایط قطعاً موجب کاهش تبخیر و تعرّق و کم رشدی درختان می‌شود. درجاهایی که مستعد این شرایط هستند، آبیاری در دوره خواب گیاه (زمستان) جهت آبشویی خاک، قابل توصیه است. چون معمولاً در این فصل، عملیات کوددهی (کودهای حیوانی و شیمیایی)هم در چالکود انجام می‌گیرد، برای ایجاد شرایط مناسب در جذب کود توسط گیاه در شروع فصل، حداقل یک نوبت آبیاری پس از پرکردن چالکودها مفید خواهد بود.
 

مدیریت هرس  در زمستان
هرس یکی از عملیات باغبانی است که همراه با سایر عملیات داشت؛ از قبیل: آبیاری، کوددهی و تغذیه، کنترل آفات و بیماریها، تولید میوه بهتر و بیشتر را تامین و تضمین می‌کند.
صرف نظر از هرس «فرم‌دهی» که در باغهای  غیربارور و به منظور ایجاد اسکلت قوی و محکم و شکل مناسب و مورد نظر انجام می‌شود، انجام هرس «باردهی» در فصل خواب زمستانه یکی از فعالیتهای ضروری در باغهای  پسته محسوب می‌گردد.
بطورکلی به تمامی عملیاتی که در دوره خواب زمستانه بر روی درختان بارده و به منظور قطع یک بخش، یا تمام شاخه یک درخت انجام می‌شود، هرس «باردهی» می‌گویند. هدف از این هرس، تحت تاثیر قراردادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه است. هرس باردهی شامل هرس «سربرداری» وهرس «تنک شاخه» و «حذف پاجوش» می‌باشد.
 

هرس سربرداری (Heading back):
نوعی هرس است که در آن  قسمتی از سر، یا انتهای فوقانی بازو، شاخه و سرشاخه‌های درخت قطع می‌شود، و در نتیجه، شاخه یا سرشاخه و بازو از محل بریدگی، تحریک و رشد جوانه‌های جانبی تشدید می‌گردد.
وجود غالبیت انتهایی در پسته موجب رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و جلوگیری از رشد جوانه‌های جانبی می‌شود. عدم رشد جوانه‌های جانبی سبب کاهش سطح میوه‌دهی و کاهش تولید محصول خواهد شد. در این شرایط تنها ۳-۲ جوانه رشد در سال، به جوانه گل تبدیل شده و بقیه به صورت رویشی و رکود باقی می‌مانند. در روش هرس«سربرداری»، هدف اصلی، جلوگیری از رشد رویشی بیش از حد جوانه انتهایی و تقویت رشد جوانه‌های جانبی است. «سربرداری» شاخه باعث افزایش شاخه‌های جانبی، افزایش سطح میوه‌دهی و کاهش ارتفاع درخت می‌شود که اینها، همه بر روی تشکیل جوانه گل تاثیر مثبت دارد.
 

هرس تنک شاخه (Thinning out)
این هرس به معنای بیخ بُرکردن شاخه از انتهای تحتانی است. هدف از هرس «تنک شاخه» در مرحله اول، تسهیل نفوذ نور خورشید و جلوگیری از ایجاد سایه در درخت، تسریع در رشد شاخه‌های مثمره مرکزی و تولید میوه و همچنین محدودکردن رشد عرضی درخت در بین ردیف‌هاست. این روش هرس تاثیر زیادی در تقویت و تحریک رشد رویشی جانبی مثل هرس‌سربرداری ندارد.
معمولاً به منظور جلوگیری از اُفت شدید محصول در سال نیاور، تعداد شاخه‌های میوه‌دهنده پسته را قبل از سال پربار به حدود نصف تا   کاهش می‌دهند که این عملیات باعث تقویت شاخه‌ها و جوانه‌ها و خوشه‌های گل باقی مانده و نیز موجب رسیدن آب و موادغذایی بیشتر به جوانه‌های گل در حال تشکیل ، برای تولید محصول سال آینده می‌شود که  نهایتاً بر روی تولید محصول یکنواخت و افزایش تولید تاثیر مثبت خواهد داشت.
 

فصل هرس
درخت پسته را همچون سایر درختان میوه سردسیری، در زمستان هر سال که هنگام خوابِ گیاه است، هرس می‌کنند. هرس زمستانه باعث  ضعف کمتر و تقویت بیشتر جوانه‌های باقی مانده درخت می‌شود. عملیات هرس باید بعد از ریزش برگ(خزان) و قبل از متورم‌شدن جوانه‌ها در اواخر زمستان انجام شود و به اتمام برسد.
برای محدودنگهداشتن اندازه درخت، عملیات سالیانه هرس «سربرداری» و «تنک شاخه» الزامی است.
مبارزه با آفات پسته  در فصل زمستان
جلوگیری از زمستانگذرانی آفات در باغهای پسته، باعث کاهش آفت‌زدگی باغها در فصل زراعی می‌شود. برای مبارزه زمستانه با آفات، باغدارانی موفق بوده‌اند که به این نکات توجه داشته‌اند:
–     لاروهای سوسک سرشاخه خوار پسته در فصل زمستان زیرپوست شاخه‌های ضعیف شده درختان پسته زمستانگذرانی می‌کنند. بنابراین می‌توان با هرس و حذف شاخه‌های ضعیف شده باعث کاهش جمعیت این آفت در باغ شد. تله‌گذاری با چوب‌های تازه هرس شده، جمع‌آوری این تله‌های چوبی پس از یک ماه و سوزاندن آنها و جایگزینی چوب‌های جدید نیز در کاهش جمعیت آفت و جلوگیری از خسارت آن در سال آینده، بسیار موثر واقع می‌شود.
–    یخ آب زمستانه موجب کاهش جمعیت بعضی آفات که در خاک زمستانگذرانی می‌کنند می‌گردد. لذا اگر باغ پسته  در روزهای سرد زمستان آبیاری شود، یخ زدن آب در شب، در کاهش بعضی آفات؛ از جمله پروانه پوستخوار پسته، تاثیرگذار است.
–    شخم باغ‌های پسته در فصل زمستان در کاهش جمعیت بعضی آفات، مانند «پسیل معمولی پسته» و «زنبور مغزخوار» موثر است، البته برای مبارزه با «زنبورهای مغزخوار پسته» باید قبل از شخم، تمام پسته های روی درختان و روی زمین جمع‌آوری و معدوم شود.
–     در انبارهای پسته، احتمال خسارت آفات انباری، بخصوص «شب پره هندی» وجود دارد. برای کنترل این آفت در فصل زمستان باید بوسیله تهویه، تاحد ممکن درجه حرارت انبار را پایین نگهداشت. اگر دمای انبار به میزان کمتر از ۱۳درجه سانتی‌گراد تنظیم شود، این آفت قادر به رشد و خسارت نخواهد بود.

تقویم باغی پسته

تقویم زمانی عملیات باغی

ماه توصیه کودی عملیات باغی بررسی وضعیت آفات
خرداددهه سوم کود ازته هرس پاجوش، پیوند، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز، سن قرمز، کاپنودیس
تیردهه اول ____ مبارزه مکانیکی با علفهای هرز، هرس پاجوش پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز
تیردهه دوم ____ مبارزه مکانیکی با علفهای هرز، هرس پاجوش پسیل، پروانه برگخوار، سن سبز
تیردهه سوم ____ مبارزه مکانیکی با علفهای هرز ،هرس پاجوش پسیل ، پروانه برگخوار ، سن سبز
مرداددهه اول ____ هرس پاجوش، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز پسیل، پروانه برگخوار، پروانه پوست خوار، سن سبز، کنه معمولی
مرداددهه دوم ____ هرس پاجوش، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز پسیل، پروانه برگخوار، پروانه پوست خوار، سن سبز، کنه معمولی
مرداددهه سوم ____ هرس پاجوش، مبارزه مکانیکی با علفهای هرز پسیل، پروانه برگخوار، پروانه پوست خوار، سن سبز، کنه معمولی
شهریوردهه اول ____ هرس پاجوش پسیل، شب پره خرنوب، کنه معمولی
شهریوردهه دوم ____ هرس پاجوش شب پره خرنوب، کنه معمولی

 

 

تقویم زمانی عملیات باغی

ماه توصیه کودی عملیات باغی بررسی وضعیت آفات
شهریوردهه سوم ____ هرس پاجوش شب پره خرنوب، کنه معمولی، زنبور مغزخوار
مهردهه اول ____ ____ زنبور مغزخوار، شب پره خرنوب، کاپنودیس
مهردهه دوم ____ ____ زنبور مغزخوار، شب پره خرنوب، کاپنودیس
مهردهه سوم ____ انتقال نهال گلدانی زنبور مغزخوار، شب پره خرنوب، کاپنودیس
آباندهه اول ____ انتقال نهال گلدانی کاپنودیس
آباندهه دوم کودهای فسفره و پتاسه انتقال نهال گلدانی کاپنودیس
آباندهه سوم کودهای فسفره و پتاسه، محصول پاشی اسید بوریک انتقال نهال گلدانی کاپنودیس
آذردهه اول کودهای فسفره و پتاسه، محلول پاشی اسید بوریک هرس زمستانه(ناخنک، سربرداری، تنک شاخه و فرم) کاپنودیس
آذردهه دوم کودهای فسفره و پتاسه، محلول پاشی اسید بوریک هرس زمستانه(ناخنک، سربرداری، تنک شاخه و فرم) کاپنودیس

تقویم زمانی عملیات باغی

ماه توصیه کودی عملیات باغی بررسی وضعیت آفات
آذردهه سوم کودهای فسفره و پتاسه، محلول پاشی اسید بوریک هرس زمستانه(ناخنک، سربرداری، تنک شاخه و فرم) کاپنودیس
دیدهه اول کودهای فسفره و پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، محلول پاشی اسید بوریک هرس زمستانهپاشش روغنهای آلی و معدنی ____
دیدهه دوم کودهای فسفره و پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، محلول پاشی اسید بوریک هرس زمستانهپاشش روغنهای آلی و معدنی ____
دیدهه سوم کودهای فسفره و پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، محلول پاشی اسید بوریک هرس زمستانهپاشش روغنهای آلی و معدنی ____
بهمندهه دوم کودهای فسفره و پتاسه، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات مس، محلول پاشی اسید بوریک هرس زمستانهپاشش روغنهای آلی و معدنی ____
بهمندهه سوم ­­____ هرس زمستانهپاشش روغنهای آلی و معدنی، کاشت نهال  ____

ماه

تقویم زمانی عملیات باغی

توصیه کودی عملیات باغی بررسی وضعیت آفات
اسفنددهه اول کود ازته انتقال نهال، کاشت بذر در خزانه ____
اسفنددهه دوم کود ازته انتقال نهال، کاشت بذر در خزانه ____
اسفنددهه سوم ­­ کود ازته انتقال نهال، کاشت بذر در خزانه ____

منابع:
–    اصول کاربردی کاشت و مراقبت باغ پسته- ۱۳۸۴  –  میر بهروز غیبی ، سهراب جوادی خسرقی – نشر علوم کشاورزی کاربرد
–    خبرنامه پسته انجمن پسته ایران- سال دوم شماره های ۴۴ ، ۴۵ و ۵۰

یک دیدگاه دربارهٔ «تقویم باغی پسته»

  1. ممنون از مطالب کاربردی مفید ی که ارائه می دهید ایا امکان داره که مطالب مفید و حساس از طریق ایمیل برای کاربران ارسال بشه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 4 =