محلول پاشی بعد از برداشت در پسته

نقش محلول پاشی بعد از برداشت بر محصول سال بعد باغ پسته
درخت پسته از نظر فیزیولوژیکی ویژگی خاص خود را دارد و با دیگر محصولات باغی متفاوت است. محصول سال بعد درخت پسته بر روی شاخه های سال جاری (یکساله) تشکیل میشود. نحوه تشکیل جوانه گل سال بعد به این نحو است که تا اوایل تیر ماه خوشه داخل جوانه گل تشکیل شده تا این مرحله به غیر از اندام تخمک بقیه اجزای گل را دارا میباشد. بنابراین جوانه گل تشکیل شده در این مرحله عقیم بوده و قادر به تشکیل میوه نمیباشد. در شهریور ماه که هوا رو به خنکی میرود و محصول جاری هم کامل شده و نیازی به محصولات فتوسنتزی تشکیل شده در برگ ندارد.
تخمک که جزء اصلی جوانه گل میباشد شروع به تشکیل شدن و رشد و نمو مینماید. تحقیقات انجام شده نقش بعضی از عناصر غذائی از قبیل ازت، روی و بور را در فرایند تشکیل و تکامل تخمک ثابت کردهاست. بنابراین برای تضمین محصول سال آینده محلول پاشی بعد از برداشت در شهریور ماه تا اواسط مهر نقش به سزائی دارد.
محلول پاشی بعد از برداشت مقاومت جوانه های گل را نسبت به سرمای زمستانه و بهاره افزایش میدهد. عناصر غذائی که همراه با محلول پاشی بعد از برداشت جذب سرشاخه ها و جوانه های گل میشوند و غلظت این عناصر را بالا میبرند. هر چه میزان عناصر غذائی جوانه ها و سرشاخه ها بالاتر باشد مقاومت آنها نسبت به سرما افزایش مییابد.
علاوه بر مزایای فوق محلول پاشی بعد از برداشت در تغذیه اول فصل رشد درخت موثر است. در مورد درخت پسته در مرحله رشد بخش هوایی و ریشه ای یک اختلاف زمانی دو تا سه هفتهای وجود دارد. در اول فصل رشد بخش هوایی درخت شامل جوانه های زایشی (گل) و رویشی (برگ) فعالیت خود را با رشد سریع آغاز میکنند. این در حالی است که ریشه های فعال هنوز به اندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر غذایی از خاک نکرده اند. عناصر غذایی مورد نیاز در این مرجله کلیدی از ذخیره خود درخت که در فصل رشد قبل جمع آوری کرده است تامین میشود.
پس بنابراین بهترین زمان برای بالابردن ذخیره غذایی درخت مرحله بعد از برداشت است که قسمت اعظم عناصر غذایی جذب شده از ریشه و محلول پاشی در جوانه ها و شاخه ها ذخیره میشود. جوانه های گل در مرحله تورم قبل از باز شدن نیاز مبرمی به عنصر بور دارند.
مطالعات نشان میدهد که در مرحله تورم جوانه ها بور از سایر اندام های درخت به سمت جوانه ها مهاجرت میکنند و غلظت بور در این مرحله در جوانه ها چندین برابر حد معمول میباشد. بنابراین توصیه میشود علاوه بر محلولپاشی پس از برداشت در مرحله تورم جوانه ها (اواخر اسفندماه) محلولپاشی درختان پسته با همان فرمول تکرار شود. امید است باغداران محترم با رعایت موارد علمی توصیه شده با پرداخت هزینه کمتر درآمد بالاتری نصیب خود کنند.

محلول پاشی بعد از برداشت در پسته

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + 18 =